Logo design| Fakini

Fakini Logo design, 2015.: Visual identity for Fakini company

Logo design| Liberfin

Liberfin Logo design, 2015.: Visual identity for Liberfin company

Logo design| Apali Centar

Apali Centar Logo design, 2015.: Design of the logo for the Apali Centar

Logo design | Antidra

Antidra Logo design, 2015.: Design of the logo for the Antidra company.

Logo | Sequurd

Sequurd Logo, 2015.: Logo design for Sequurd.

Page 2 of 41234
Copyright © 2017 Zale d.o.o.