Ambalaža | Goldcorn group
Date

07/09/2017

Category

Packaging

Ambalaža za Goldcorn group nadjeve

Dizajn ambalaže, 2017.: Dizajn etiketa za ambalažu za Goldcorn group nadjeve
Nadjevi “Miješano voće”, “Jabuka” i “Marelica”
Copyright © 2017 Zale d.o.o.