Simpson Ramadur :: Dizajn logotipa

Dizajn logotipa Simpson Ramadur iz Zagreba. Cvjetni i crveni logo na bijeloj podlozi u potpunosti odgovara tvrtki Simpson Ramadur.