Hrvatska pošta :: Dizajn oglasa

grafički dizajn :: dizajn oglasa

Tema oglasa

Dizajn oglasa za kampanju "ePošta radi za Vas" za Hrvatsku poštu. Na slici vidimo oglas koji se nalazi na žuto/tamnosivoj podlozi. Na oglasu vidimo korisnika koji u rukama drži mobilni uređaj sa upaljenom aplikacijom Hrvatske pošte kao i na monitoru laptopa koji se nalazi na radnom stolu ispred korisnika.
Dizajn oglasa za Hrvatsku poštu

Hrvatska pošta je pokrenula servis ePošte namijenjen korisnicima za jednostavniju upotrebu njihovih usluga. Pomoću ePošte korisnicima su omogućili lakši pristup mnogim uslugama, poput plaćanja računa preko Interneta, lakšu distribuciju službenih dokumenata i sl. Kako bi promovirali tu novu uslugu pokrenuli su kampanju “ePošta radi za Vas!” za koju smo dizajnirali oglas.

Knjiga standarda kod izrade oglasa

Velike tvrtke poput Hrvatske pošte već imaju svoje knjige standarda koje sadrže boje, fontove i druge informacije o samoj tvrtki i brandu kako bi dizajneri znali unutar kojih standarda trebaju raditi. To nije ništa neuobičajeno kod mnogih tvrtki. Zapravo knjige standarda su jako dobar alat za vizualni identitet svake tvrtke kako bi dizajn uvijek bio ujednačen, prepoznatljiv i kvalitetan. Kod ovog slučaja, to je značilo da smo se unutar dizajna morali držati standardne i prepoznatljive žute boje Hrvatske pošte sa kontrastom sive. Upotreba slike osobe koja koristi već tu uslugu je vizualno približilo budućim korisnicima odmah o čemu se u oglasu radi.

Kako dizajnirati plakat ili oglas?

Par stvari na koje treba obraćati pažnju kod dizajna plakata i oglasa: Da li oglas jasno prenosi poruku? Iako apstraktni plakati nekada znaju biti vizualno zanimljivi, da li će klijent znati o čemu se radi? Prvo je pravilo svakog oglasa da bude funkcionalan. Svrha oglasa je predstavljanje usluge ili proizvoda te svaki dizajn to mora poštivati.

Treba izbjegavati upotrebu više fontova, previše dizajn elemenata, boja i tekstova. Tekst treba biti razumljiv, kratak i jasan. Plakat će samo predstaviti uslugu ili proizvod, a za dodatne informacije želimo da klijenti posjete naše web stranice ili dućane. Uvijek se sjetite da se plakati i ostali oglasi čitaju u prolazu.

Upotreba slika je zato dobra ideja. Dobar primjer je baš ovaj oglas Hrvatske pošte, gdje smo sa slikom uspjeli prenijeti odmah temu oglasa. Ne govorimo bez razloga da slika vrijedi tisuću riječi. Dobar odabir slike, sažet i konkretan tekst, skladan odabir boja i fontova je sve što je potrebno za dobar oglas.

Toga smo se držali kod ovog oglasa. Jasan prepoznatljiv dizajn sa karakterističnim bojama Hrvatske pošte, slika koja dočarava uslugu, upotreba lako čitljivog fonta su svi elementi koji su pomogli da ovaj oglas, a time i kampanja, bude uspješan.

Pogledajte i naše ostale radove iz kategorije Print.

Ako vam treba oglas ili plakat, javite nam se putem obrasca ili nam pošaljite mail.

Želite znati više o dizajnu, svratite na naš blog gdje vas čekaju članci o raznim dizajn temama.