Vicious Delicious :: Dizajn logotipa

Dizajn logotipa za Vicious Delicious. Za klijenta iz Dubrovnika sa umjetničkom djelatnošću, elegantan i upečatljiv logo.