Grizli bar :: Logo i imenovanje

Dizajn loga i imenovanje za Grizli Bar, restaurant u Zagrebu. Uz dizajn samog logotipa, zadatak nam je bio i osmišljavanje imena.

Klijent: Grizli bar

Godina: 2021.