Grizli bar :: Logo i imenovanje

Imenovanje restorana i dizajn logotipa.

Klijent: Grizli bar

Godina: 2021.