Fakini :: Logo

Izrada loga za tvrku Fakini iz Zagreba. Za zanimljivo ime, jedan zanimljiv dizajn logotipa. Igra sa riječi Fakini i samom djelatnošću tvrtke.